β-环糊精聚合物在硝基苯微污染水中的应用

邹东雷;唐抒圆;肖尊东;董阔;宋蕾蕾

科技导报 ›› 2013, Vol. 31 ›› Issue (20) : 54-57.

PDF(1122 KB)
PDF(1122 KB)
科技导报 ›› 2013, Vol. 31 ›› Issue (20) : 54-57. DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2013.20.010
研究论文

β-环糊精聚合物在硝基苯微污染水中的应用

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 -
作者简介:
通信作者:

Preparation of β-Cyclodextrin Polymer and Application in Removal of Nitrobenzene from Wastewater

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information -
Corresponding authors:

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2013, 31(20): 54-57 https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2013.20.010
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2013, 31(20): 54-57 https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2013.20.010
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1122 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/