Collect | Home Page 
   
Office Online  
Journal Online
· Forthcoming Articles
· Current Issue
· Archive
· Advanced Search
· View by Fields
· Archive By Subject
· Special Issues
· Download Articles
· Read Articles
· Email Alert
· Recommended
Links
·
·
·
Content of Exclusive: Science and Technology Review in 2020 in our journal
    Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

  首页 | 前页 | 后页 | 尾页 第1页 共1页 共21条记录  
17 ZHU Haidong, XIE Xinglong, SHEN Weixing, ZHU Jianqiang
Memorable sounds in the optics and photonics in 2020
2021 Vol. 39 (1): 17-43 [Abstract] ( 490 ) [HTML 0 KB][PDF 16638 KB] (435)
44 ZHAO Xueshan, HUANG Jingyi, GOU Lijun
Top astronomy events in 2020
2021 Vol. 39 (1): 44-53 [Abstract] ( 392 ) [HTML 0 KB][PDF 3804 KB] (166)
54 LI Zhibin, HUANG Wanning, ZHANG Zhao, LIU Xiaochun, ZHU Yin
Summary of the hot spots of near space science and technology in 2020
2021 Vol. 39 (1): 54-68 [Abstract] ( 352 ) [HTML 0 KB][PDF 5293 KB] (505)
69 SHI Peng, WANG Qin, BAI Qingjiang, FAN Quanlin
Review of 2020 global deep space activities
2021 Vol. 39 (1): 69-87 [Abstract] ( 404 ) [HTML 0 KB][PDF 6715 KB] (689)
88 YIN Zhicong, LI Yuyan, DUAN Mingkeng, WANG Huijun
Hotspots of interdisciplinary researches in atmospheric, environmental, and medical sciences in 2020
2021 Vol. 39 (1): 88-96 [Abstract] ( 521 ) [HTML 0 KB][PDF 1514 KB] (502)
97 LI Changlong, WEN Zengping
Review of hot topics on seismic hazard assessment in 2020
2021 Vol. 39 (1): 97-104 [Abstract] ( 326 ) [HTML 0 KB][PDF 1909 KB] (162)
105 WANG Juanle, WANG Yujie, ZHANG Min, JIANG Han, HONG Mengmeng, LI Shuhan
Review of the progress of earth data science and sharing in 2020
2021 Vol. 39 (1): 105-114 [Abstract] ( 263 ) [HTML 0 KB][PDF 3756 KB] (360)
115 QIU Chunhua, WANG Dongxiao, LUO Xi, ZHANG Ting
Review of hotspots of marine meterology in 2020
2021 Vol. 39 (1): 115-125 [Abstract] ( 276 ) [HTML 0 KB][PDF 1731 KB] (464)
126 CUI Weicheng, JIANG Zhe, WANG Fang, LI Wei, SONG Changhui, SONG Tingting, SHA Jinyu
Hot spots of submersible development in 2020: An overview
2021 Vol. 39 (1): 126-136 [Abstract] ( 273 ) [HTML 0 KB][PDF 4655 KB] (590)
137 ZHOU Guanlin, WANG Chao, WU Chengwei, Zhang Wei
Review of research focuses on cell mechanics in 2020
2021 Vol. 39 (1): 137-143 [Abstract] ( 273 ) [HTML 0 KB][PDF 4249 KB] (368)
144 YE Sheng
A review of SARS-CoV-2 in 2020: Molecular pathology and drugs and vaccines in development
2021 Vol. 39 (1): 144-165 [Abstract] ( 286 ) [HTML 0 KB][PDF 6296 KB] (814)
166 ZHAO Guishen, REN Shengnan, YUAN Yanyan, KONG Xiang
Review of agroecology in 2020
2021 Vol. 39 (1): 166-173 [Abstract] ( 294 ) [HTML 0 KB][PDF 1855 KB] (274)
174 LIU Shuang, LIANG Hanying, LIU Xuesong, WAN Jie, WENG Duan
Hot research topics of eco-materials and corresponding technologies in 2020
2021 Vol. 39 (1): 174-184 [Abstract] ( 304 ) [HTML 0 KB][PDF 5697 KB] (580)
185 SI Liming, DONG Lin, XU Haoyang, LV Xin
Hot spot review of biological metamaterials in 2020
2021 Vol. 39 (1): 185-191 [Abstract] ( 392 ) [HTML 0 KB][PDF 3978 KB] (416)
192 SUN Jingbo, WEN Yongzheng, WANG Chen, ZHAO Shiqiang, WANG Feilou, ZHOU Ji
Memorable sounds in the optical metamaterial in 2020
2021 Vol. 39 (1): 192-200 [Abstract] ( 403 ) [HTML 0 KB][PDF 3962 KB] (1084)
201 SI Liming, XU Haoyang, DONG Lin, LV Xin
Terahertz technology hot spots in 2020: A review
2021 Vol. 39 (1): 201-211 [Abstract] ( 479 ) [HTML 0 KB][PDF 6835 KB] (787)
212 WU Lei, ZHANG Yu, ZOU Miaomiao, SONG Yanlin
Achievements of 3D printing in 2020
2021 Vol. 39 (1): 212-219 [Abstract] ( 289 ) [HTML 0 KB][PDF 3057 KB] (562)
220 FAN Liya, HOU Shouming, ZHANG Kefa, MIAO Xianglin
Review on the hot spots of extended reality(XR) in 2020
2021 Vol. 39 (1): 220-232 [Abstract] ( 252 ) [HTML 0 KB][PDF 5608 KB] (416)
233 DUAN Haibin, SHEN Yankai, ZHAO Yanjie, WANG Yin, NIU Yifeng, FAN Yanming, DENG Yimin, LUO Delin
Review of technological hotspots of unmanned aerial vehicle in 2020
2021 Vol. 39 (1): 233-247 [Abstract] ( 399 ) [HTML 0 KB][PDF 6707 KB] (1133)
248 LI Cunpu, CHEN Hongping, WEI Zidong
Clean energy in 2020: A research hotspots review
2021 Vol. 39 (1): 248-260 [Abstract] ( 281 ) [HTML 0 KB][PDF 2552 KB] (578)
261 JIANG Jianguo, GENG Shubiao, LUO Wei, JIANG Yanhang, GAO Yuchen, CHEN Zhehong, YANG Guodong, LAN Tian, MENG Yuan, JU Tongyao, HAN Siyu, SHEN Pengfei, XIANG Honglin
Review of hotspots of kitchen waste treatment in context of garbage classification in China in 2020
2021 Vol. 39 (1): 261-276 [Abstract] ( 392 ) [HTML 0 KB][PDF 6241 KB] (980)
  首页 | 前页 | 后页 | 尾页 第1页 共1页 共21条记录  

Copyright © Editorial office of Science & Technology Review
Tel: +86-10-62138113 Fax: +86-10-62138113 E-mail: jdbbjb@cast.org.cn
京ICP备14028469号-1