Contacts Us

 

 

《科技导报》编辑部
电    话:010-62138113(稿件查询)
电子信箱:kjdbbjb@cast.org.cn  
事业发展部
电   话:010-62194182(订阅咨询)
电子信箱:kjdb@cast.org.cn
《科技导报》博客:
http://bbs.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=336909&view=kejidaobao
《科技导报》微信:
                                              

地   址:北京市海淀区学院南路86号         
    中国科协魏公村办公区综合业务楼东楼6层

 邮   编:100081
主编
包为民 
 
社长
林润华 

副社长/副主编
史永超
shiyongchao@cast.org.cn
编辑 
 姓名
 负责学科
 电子信箱
 电话

陈广仁

化学,科技哲学,科技管理 chenguangren@cast.org.cn 010-6217 3594
祝叶华 地球科学,环境科技,大气科学,能源科技,核科技,生态学 zhuyehua@cast.org.cn 010-6219 2956

徐丽娇

生命科学,医药科学,生态学,植物学,微生物学,农林科学 xvlijiao@cast.org.cn 010-6218 5026

傅 雪

物理学,力学,天文学,空间科学,航空航天、光电工程,机械工程,军事科技 fuxue@cast.org.cn 010-6217 3594

王丽娜

化学化工,材料科学,特种能源,油气资源,科学文化 wangzhimin@cast.org.cn 010-6219 2956

卫夏雯

建筑学,地质学,设计科学,城市规划,测绘科技,海洋科学,交通运输,水利工程 weixiawen@cast.org.cn 010-6217 3594

 

信息科学,通信科学,网络科技,地理科学,矿产资源,电力科技

wangw@cast.org.cn 010-6219 2956
             
   赵庆圆

环境科学,农业科学,生态学,大气科学 zhaoqingyuan@cast.org.cn 010-6218 5026

稿件查询

       
杨小舟
  yangxiaozhou@cast.org.cn 010-6213 8113
订刊、广告
     
于 辉
  yuhui@cast.org.cn 010-6219 4182


Pubdate: 2013-12-31    Viewed: 1188