Vision-based virtual reality and augmented reality fusion technology
NING Ruixin, ZHU Zunjie, SHAO Biyao, GONG Bingjian, YAN Chenggang
Science & Technology Review . 2018, (9): 25 -31 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2018.09.003