Image aesthetic quality assessment: A survey
JIN Xin, ZHOU Bin, ZOU Dongqing, LI Xiaodong, SUN Hongbo, WU Le
Science & Technology Review . 2018, (9): 36 -45 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2018.09.005