Construction of China's emergency industry system
ZHOU Dan, LI Jimei, YAO Xiaohui, CHEN An
Science & Technology Review . 2019, (16): 21 -29 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2019.16.003