Theoretical analysis of a novel thermodynamic cycle for ocean thermal energy conversion
LIU Lei, CHEN Fengyun, PENG Jingping, GE Yunzheng, LIU Weimin, WANG Quanbin
Science & Technology Review . 2021, (6): 84 -89 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.06.012