Applications of different gait analysis systems in osteoarthritis
YUE You, WU Haihe, QI Yansong, BAO Huricha, WEI Baogang, WANG Yongxiang, MA Bingxian, XU Yongsheng
Science & Technology Review . 2021, (22): 35 -42 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.22.004