Gait analysis characteristics and their guiding significance for knee cruciate ligament rupture during running
REN Shuang, YIN Yu, ZHANG Si, LIANG Zixuan, YU Yuanyuan, SHI Huijuan, MIAO Xin, LI Dai, HU Xiaoqing, HUANG Hongshi, AO Yingfang
Science & Technology Review . 2021, (22): 43 -48 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.22.005