Application of orthotic devices in the knee osteoarthritis and its effect on lower limb gait
WU Haihe, WEI Baogang, WANG Yongxiang, BAO Huricha, MA Bingxian, QI Yansong, XU Yongsheng
Science & Technology Review . 2021, (22): 49 -56 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.22.006