Research progress of spray cooling technology for avionics
QI Wenliang, WANG Wanren, YANG Yuwei, LI Hao, LIU Tingting
Science & Technology Review . 2022, (5): 95 -104 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2022.05.011