Research progress of epoxy resin based materials for radiation shielding
ZHANG Yahui, ZHANG Youwei, DU Zhonghe, CAO Ke, LU Yongjun, WANG Liancai, LIU Pinggui, ZHANG Xiuqin, MA Huiling
Science & Technology Review . 2022, (5): 115 -121 .  DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2022.05.013